Jaroslav Horák

Fotografii se věnuji intenzivně již od r. 1986 kdy jsem si za první tři výplaty koupil aparát Praktica MTL 5 v ceně 4250,-Kčs. Koníček se mi stal koněm a následně i povoláním r.1994.Od začátku jsem se zaměřoval na fotografii krajiny a architektury, k tomu záhy přibyla i letecká fotografie,potom ateliérová i reportážní foto. Jako hlavní stále zůstává krajina a architektura-občas fotografovaná i shůry-letecké foto.Za svojí prací jezdím po celé naší krásné zemičce české i moravské.Nejvíce mne v poslední době těšilo fotografování pro České dědictví UNESCO a také foto vybraných památných stromů v celé ČR pro vydání luxusní publikace na toto téma.V současné době přispívám velkou měrou svými fotografiemi do různých publikací věnující se propagaci přírody a architektury ČR. Na ukázku přikládám své fotografie architektury a různých interiérů a dalších vybraných foto.

Srdečně zdraví Jaroslav Horák
fotograf z Hartmanic na Vysočině nyní žijící v Litomyšli